[Perbincangan lepas membawa kami berfikir tentang jalan dakwah, jalan yang dilalui Rasulullah; jalan yang perlu kita ikuti untuk benar-benar selamat. Apakah wasilah perantaraan dakwah yang disebut sebagai jalan kebenaran itu?Ikuti serba sediki kajian yang kami temui tentang jalan2 dakwah… -pemudaberani]

Anwar al-Awlaki: Perbincangan tentang Kaedah Mengembalikan Khilafah

[Q]asSalam Alaikum. Daripada apa yang kami fahami daripada siri kuliah ustaz , ustaz percaya satu2nya cara mengembalikan sistem khalifah Islam semula adalah melalui jihad. Boleh ulas?
[a]Satu pandangan yang telah dilontarkan kepada Umat Islam adalah tentang bagaimana konsep memerangi pemerintah yang berada dalam autoriti; apakah melalui perjuangan ketenteraan sahaja Islam akan kembali menerajui dunia? Ini adalah berdasarkan satu hadis seperti berikut:

Diriwayatkan daripada banyak sumber termasuk Imam Muslim bahawa Nabi (SAW) telah bersabda:” Jangan kamu tentang orang2 yang menduduki pemerintahan melainkan kamu lihat padanya (pemerintah itu) kufur yang nyata, dan kamu mendapat keterangan yang nyata daripada Allah (yakni daripada Islam)..”

Ibn Kathir di dalam tafsirnya menyatakan bahawa jika khalifah terpesong  menggunapakai hukum2 orang kafir, maka dia hendaklah diperangi sehingga dia kembali melaksanakan Islam dan Syariah.

Ibn Hajar dalam Fathul Bari juga menyatakan jika khalifah itu menjadi kafir atau menukarganti syariah Islam (dengan undang2 lain) maka dia perlu diperangi dan dijatuhkan.

Pandangan ini disebut juga di dalam Nayl al-Awtar dan disokong oleh Imam Shawkani. Pandangan ini menyebut jika pemerintah memerintah menggunakan undang2 selain Syariah dia mesti diperangi sehingga dia bertaubat atau digantikan.

Walaubagaimanapun, satu2nya situasi yang boleh digunapakai perjuangan ketenteraan sebegini adalah apabila Khalifah (Pemerintah) memerintah menggunakan undang2 kafir dan ingkar kepada undang2 ALlah. Situasi lain seperti Khalifah yang kukubesi atau sikap personalitinya yang korup TIDAK mengharuskan gerakan ketenteraan itu. Dalam dua keadaan ini umat masih terikat untuk TAAT kepadanya dan kaum Muslimin masih WAJIB solat dibelakangnya atau keluar JIHAD di bawah panji2nya.
Apapun, hadith2 tersebut tiada kait mengait dengan keadaan semasa kini. Ia semuanya membahaskan tentang pemberontakan dan kebangkitan menentang Khalifah (pemerintah) dan dikategorikan di bawah tajuk ‘khurooj min al khaleefah’ iaitu “kebangkitan melawan pemerintahan seorang Khalifah atau pemimpin.”

Keadaan semasa masa kini bukanlah berkait dengan seorang pemerintah yang sebelum ini memerintah dengan undang2 Islam lalu kemudian mengingkarinya. Masalah semasa bukan sahaja berkenaan menjatuhkan seorang pemerintah dan membunuhnya. Akan tetapi sistem kufur SELURUHnya telah dilaksanakan ke atas kaum Muslimin sejak 76 tahun lalu; dan TIDAK seorangpun daripada pemerintah2 itu memerintah dengan hukum syariah mahupun menjadi pemerintah di dalam sesuatu khilafah Islamiyah.
Sistem yang digunapakai adalah sistem monarki berraja atau sistem yang dipengaruhi kapitalism di dalam satu kerangka demokrasi. Kesimpulannya, realiti hari ini bukanlah berkenaan menjatuhkan seorang pemerintah jahat di dalam Negara yang Islam.

Realiti hari ini adalah berkait dengan mencabut sistem kufur keSELURUHannya, termasuklah pemerintahnya, untuk kembali membina Dar ul-Islam. Pemerintah hari ini tidak boleh disamakan dengan seorang Khalifah yang memeperkenalkan Hukum2 Kufur ke dalam Khilafah. Oleh kerana itu, hadith2 ini, yang sebelumnya telah difahami dalam keadaan Islam dilaksanakan sepenuhnya dan Muslimin mempunyai keamanan; TIDAK boleh digunapakai untuk situasi hari ini.
Realiti yang digambarkan hadith2 tersebut adalah hanya berkaitan menukarganti seorang pemerintah yang menggunapakai hukum2 kufur di dalam sebuah negara yang Islam, BUKAN dalam situasi mencabut keseluruhan sistem kufur itu sendiri (seperti pada hari ini) dan bukan memerangi pemerintah sistem itu sahaja.

Satu2nya situasi yang boleh dikaitkan sebagai dalil adalah penubuhan Negara Islam buat pertama kalinya oleh Nabi (SAW) dan perjuangan yang dilaluinya untuk menubuhkan satu Negara Berdaulat dan menggantikan sebuah Dar ul-Kufr kepada Dar ul-Islam.
Inilah perjuangan yang dimaksudkan oleh Nabi SAW didalam Hadith Saidina Hamzah dan disebutkan dalam Kitab2 Sunnah (hadith) dan Sirah. Inilah satu2nya insiden satu sistem kufur keSELURUHannya wujud dan telah diubah kepada satu sistem lengkap Islam. Maka, persoalannya adalah berkaitan mengubah satu sistem, bukan mengubah seorang pemerintah.

Hadith2 berkenaan pemberontakan/peperangan tadi hanya menyebut pertukaran pemerintah iaitu menukar seorang khalifah yang telah ingkar dan bukan menukar sistem. Hanya perjuangan Nabi SAW ketika di Mekah bertepatan dengan mengubah suatu sistem lengkap. Jadinya, perjuangan ketenteraan bukanlah satu kaedah untuk membina Khilafah [bukan membina khalifah, ia lebih untuk menjatuhkan taghut- pemudaberani].

BERSAMBUNG…

Sumber bahan mentah:  Imam Anwar al-Awlaki

Imam Anwar al Awlaki dilahirkan di New Mexico, Amerika Syarikat. Beliau telah mempelajari ilmu Quran, Hadith dan Feqah daripada Ulama’ di Yaman. Beliau memperolehi B.Sc. dalam Kejuruteraan Awam dari Colorado State University dan Ijazah Master dalam Kepimpinan Pendidikan dari Universiti San Dieago State. Beliau bertugas sebagai Imam di Denver, colorado; San Diego, california. Juga Imam di Gereja Falls di Virginia.
Sekarang beliau menetap di Yaman. Lihat di sini

Advertisements