[Kami amat pelik bilamana kami membentang dan berkongsi sedikit pemahaman hasil kajian bersifat keilmuan, ramai yang mempersoalkan apakah perkongsian ini akan membawa amal? Suka untuk kami sebut, FAHAM adalah RUKUN BAIAH yang PERTAMA, sebagaimana diterangkan oleh Mujaddid ulung Syeikh AsSyahid Hassan Al Banna. Bagi kami, keFAHAMan yang terang benderanglah yang akan menghasilkan IKHLAS dan istiqamah dalam AMAL! Sekarang, apakah tulisan ini menghasilkan AMAL?]

Ini adalah petikan yang kami buat hasil pembacaan kepada kitab Syumulul Islam fi Dhau’ Sharh 3Ilmi Mufassil lil Usul 3isyreen karangan al-3Alamah as-Syeikh Dr Yusuf al-Qaradawi. Kitab ini adalah huraian secara terperinci akan usul 20 yang merupakan cabang kepada rukun Faham yakni Rukun Baiah yang pertama. Usul pertama daripada usul 20; tentang syumulul Islam, telah dihuraikan oleh syeikh dalam 122 mukasurat dalam kitab cetakan Muassasah ar-Risalah pada tahun 1418H ditangan kami ini. Ambillah sedikit manfaat daripada helaian awal kitab ini:-

Usul Dua Puluh.

Telah berkata Imam Al-Banna:
Wahai pejuang Ikhwan yang berada atas kebenaran, rukun kepada bai3ah kita ada sepuluh maka peliharalah ia:

“alFAHM – alIkhlas – al3amal – alJihad – alTadhiah – alTaat – alThabat – alTajarrud – alUkhuwwah – dan alThiqqah”

Wahai saudaraku yang benar, sesungguhnya apa yang aku maksudkan dengan alFahm adalah-
..untuk kamu benar2 yakin pemikiran kita adalah ‘Fikrah Islamiyah yang tulen’ maka hendaklah kamu memahami Islam sebagaimana kami memahaminya, melalui batas2 yang diterangkan secara penuh ringkas dalam dua puluh perkara ini :

Usul 1. Islam adalah satu sistem lengkap yang merangkumi setiap aspek kehidupan, maka Islam itu adalah Kenegaraan dan Tanah Air mahupun Kerajaan dan Rakyat; Ia adalah akhlaq dan kekuatan mahupun kasih sayang dan kesaksamaan; ia adalah pengetahuan dan undang2 mahupun ilmu dan kehakiman; ia adalah material dan khazanah mahupun usaha dan kekayaan; ia adalah jihad dan dakwah mahupun ketenteraan dan fikrah; SEBAGAIMANA Islam itu adalah AKIDAH yang BENAR dan IBADAH yang BETUL, sama dan serupa sahaja.
[bersambung sehingga 20 puluh usul sehabisnya]

***

Mengapakah Imam Al-Banna telah mendahulukan rukun Fahm?

Persoalan yang perlu difahami oleh pembaca adalah berkenaan: Mengapa Imam Al-Banna menjadikan alFAHM sebagai rukun pertama dan meletakkannya mendahului rukun2 lain dalam urutan senarai? Mengapa FAHM mendahului ikhlas dan amal dan tadhiah dan jihad dan sabat?
Sebenarnya, Imam Al-Banna RA ditaufiqkan dan bukan saja2 mendahulukan rukun FAHM. Sesungguhnya beliau benar2 memahami Feqah Keutamaan (awlawiyat) dan menyedari akan apa yang perlu diletakkan di permulaan dan apa yang perlu dikemudiankan.

Tidak patut ada keraguan bahawa Idea Pemikiran mendahului Gerakerja; dan gambaran yang tepat penting untuk memandu ke arah tuju yang betul serta kepada amal yang berterusan. Oleh kerana itulah disisi kita kaum Muslimin ilmu pengetahuan itu lebih didahulukan berbanding amal, bahkan ilmu disisi kita merupakan tanda keimanan dan satu jalan kepada kepercayaan yang selamat.

Imam Ghazali dan lain-lain ulama3 sufi yang besar melihat bahawa tingkat2 keagamaan bahkan berakhlak dengan akhlak para Nabi dan para siddiqin tidak sempurna melainkan diadunkan dan didirikan dengan tiga perkara: Ilmu pengetahuan dan Halkeadaaan dan Amal – maka dengan ilmulah yang akan melahirkan halkeadaan, dan halkeadaan itu pula yang membawa kepada amal.

Ini adalah mirip kepada apa yang disebut oleh pakar psikiatri bahawa pancaindera membawa kepada kesan emosi serta kerinduan, dan ketiga2nya membawa natijah kepada satu atau yang lain, dengan maksud manusia itu mengetahui dan merasai maka kesannya membawa kepada emosi yang suka atau takut dan itu pula membawa kepada kehendak maka ia turuti kehendaki itu sama ada secara positif atau negatif.
Susun tertib ini juga jelas digambarkan dalam alQuran. Allah berfirman maksudnya:

“Dan juga supaya orang-orang yang beroleh ilmu mengetahui bahawa ayat-ayat keterangan itu benar dari Tuhanmu, lalu mereka beriman kepadanya, sehingga tunduk taatlah hati mereka mematuhinya; dan sesungguhnya Allah sentiasa memimpin orang-orang yang beriman ke jalan yang lurus.”
(Surah alHaj : 54)

Huruf fa’ membawa erti tertibpendahuluan dan juga alasan, maka ayat ini menghendaki maksud tertib Ilmu itu akan diikuti dengan tertib iman dan diikuti pula selepas itu dengan tertib tunduk taat. Mereka itu jika mereka mengetahui mereka akan beriman dan jika mereka mengimani mereka akan tunduk taat.
Allah juga berfirman maksudnya:

‘Oleh itu, maka tetapkanlah pengetahuanmu dan keyakinanmu (wahai Muhammad) bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan mintalah ampun kepadaNya bagi salah silap yang engkau lakukan, dan bagi dosa-dosa orang-orang yang beriman – lelaki dan perempuan; dan (ingatlah), Allah mengetahui akan keadaan gerak-geri kamu (di dunia) dan keadaan penetapan kamu (di akhirat).’
(surah Muhammad : 19)

Juga disini didahulukan dengan arahan berilmu <فَاعْلَم> barulah dengan suruhan amal iaitulah beristighfar.

Imam Bukhari dalam Bahagian Ilmu, Bab ‘Ilmu didahulukan Sebelum Perkataan dan Amal‘ memulakannya dengan ayat tersebut sekaligus memulakan karangannya dengan Bab Ilmu. Mereka yang mensyarah telah mensyarahkan [Fathul Bari]: yang dikehendakinya adalah Ilmu itu sebagai syarat kesahihan bicara dan amal, tidak dianggap kata2 atau amal itu sah melainkan dengan ilmu, dan ilmu itu mesti mendahului kedua2nya, kerana ilmulah sebagai pengesah niat yang seterusnya menjadi pengesah kepada amal, sebagai mana ditekankan oleh penulis: Jangan sampai masuk ke dalam lintasan hati bahawa kata2 ‘ilmu itu tidak bermanfaat melainkan dengan amal’ membawa maksud merendah2kan suruhan berilmu atau memudah2kan urusan menuntut ilmu.

Alangkah bahayanya, terlalu banyak yang telah menimpa manusia lalu menyelubungi urusannya, sehingga ia melihat kebatilan itu sebagai sesuatu yang hak (kebenaran), sebaliknya hak kebenaran pula dilihat sebagai kebatilan, perkara makruf dilihat sebagai kemungkaran, sebaliknya kemungkaran pula dilihat sebagai makruf, sunnah dianggap bida3ah dan bid3ah pula dianggap sunnah, lalu dinampakkan cantik akan pekerjaannya yang buruk itu sesuatu kebaikan. Sesungguhnya Allah taala telah berfirman kepada Rasul-Nya, bermaksud.

“Katakanlah (wahai Muhammad): Mahukah Kami khabarkan kepada kamu akan orang-orang yang paling rugi amal-amal perbuatannya?”

“(Iaitu) orang-orang yang telah sia-sia amal usahanya dalam kehidupan dunia ini, sedang mereka menyangka bahawa mereka sentiasa betul dan baik pada apa sahaja yang mereka lakukan.”
(surah alKahfi : 103-104)

Dan juga firman Azza wajalla:

“Maka (fikirkanlah) adakah orang yang diperelokkan kepadanya amal buruknya (oleh Syaitan) lalu ia memandangnya dan mempercayainya baik, (bolehkah disifatkan sebagai orang yang menjalankan peraturan yang ditetapkan Allah untuk memberi hidayah kepadanya, atau sebaliknya) ? Kerana sesungguhnya Allah menyesatkan sesiapa yang dikehendakiNya, dan Ia juga memberi hidayah petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakiNya.
(surah alFatir : 8)

Kerana itulah kita hendaklah sentiasa membaca doa yang ma`sur ini:

اللم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعة و ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه

Telah disampaikan juga dalam beberapa hadis memberi amaran tentang satu zaman ketika itu makruf menjadi mungkar dan kemungkaran pula dijadikan makruf, kesemua ini hasil daripada sedikitnya ilmu di dada.

Kerana ini tidak akan dijumpai satu kitab hadis pon yang melainkan padanya ada satu bab khas berkenaan ilmu, seperti dalam kedua2 kitab sahih dan kesemua kitab sunan mahupun kitab2 lain (seperti mustadrak dll)
Malah juzu’ pertama daripada 40 juzu’ daripada kitab Ihya Ulumuddin adalah berkenaan Ilmu.

Uqbah (tahap) pertama yang perlu dituruti bagi mereka yang ingin mencari Tareqat kepada Allah adalah uqbah alIlmu sebagaimana diterangkan dalam kitab Minhajul 3Abidin juga ditulis oleh Imam alGhazali.

Sesungguhnya, golongan Rabbaniyun daripada kelompok salaf RA telah memberi amaran tentang penerimaan ta3aabbud sebelum sempurna bekalan ilmu, seperti kata Khalifah Rashid Umar Bin Abdul Aziz:
Orang yang bekerja tanpa padanya ada ilmu mungkin membuat kerosakan lebih daripada kebaikan yang dibawanya.

Hasan AlBasri pula mengatakan: Orang yang beramal tanpa mempunyai ilmu seperti berkelana bukan di atas suatu jalan (yang telah sedia ada); bahkan orang yang beramal tanpa mempunyai ilmu banyak lagi kerosakannya daripada kebaikannya; maka bersungguh2lah menuntut ilmu tanpa jangan sampai mengabaikan ibadah, dan bersungguh2lah beribadah tapi jangan sampai mengabaikan ilmu, sesungguhnya akan berlaku kelompok yang bersungguh2 beribadah tetapi meninggalkan ilmu lalu kelompok itu keluar dengan pedang2 memerangi umat Muhammad SAW, kelompok ini pasti tidak akan tergerak berbuat demikian jikalau mereka sebelum itu menuntut ilmu pengetahuan.

Yang dimaksudkan dalam petikan ini adalah kelompok khawarij yang menghalalkan darah kaum Muslimin dan hartabenda muslimin, lalu mengkafirkan manusia ramai2 walaupun golongan yang berpuasa, mendirikan solat dan membaca alQuran seperti mana ada jua digambarkan dalam satu hadis:

‘Satu kelompok kamu akan membandingkan solatnya lalu merendah2kan solat orang lain, membandingkan puasanya dengan mencela puasa orang lain, membandingkan pembacaannya (kepada alQuran) dengan penghinaan kepada bacaan orang lain’ -akan tetapi- ‘Mereka itu membaca alQuran tetapi tidak pula dengan bacaan yang melepasi kerongkong’ -maksudnya mereka itu tidak cukup dalam kefahaman mereka terhadap bacaan Quran itu sehingga akhirnya- ‘mereka membunuh Ahli Kaum yang Islam tetapi membiarkan sahaja penyembah berhala’

Bertitik tolak dari itulah pasti sekali perlu kepada ilmu sebelum beramal, sebagaimana disampaikan oleh Muaz RA:
‘Ilmu itu imam kepada amal, maka amal itu akan sentiasa mengikut ilmu’

Bertolak dari itu juga, Nabi SAW, bilamana disebutkan kepadanya tentang dua orang; seorang abid (pelaku ibadah) dan seorang lagi alim (mempunyai ilmu):
“Kemuliaan Ahli Ilmu keatas seorang abid adalah seperti keutamaanku berbanding serendah2 kamu’

Sesungguhnya Ilmu syar3ie satu kefarduan penting untuk manusia bergelar Muslim, para salaf telah berkata:
Sesungguhnya hajat seseorang kepada ilmu itu lebih dahsyat daripada hajatnya kepada makan dan minum.
Ini benar sekali: Jika seseorang itu tidak mendapat makan dan minum maka binasalah badannya, tetapi jika ia tidak mendapat ilmu maka binasalah ruhnya. Apalah sangat kerugian kesan daripada binasa badan yang sementara dibandingkan dengan kerugian di kehidupan yang kekal selama2nya (di akhirat!)

Kepentingan Ilmu kepada seorang Muslim adalah seperti berikut:-
1.Ilmu satu2nya cara untuk membezakan antara hak dan batil dalam perkara2 akidah, dan yang benar dan yang silap dalam pemikiran. Ini kesan daripada asas2 dan formula2 ilmu yang diletakkan bagi membina kefahaman dan penggunaan dalil yang tepat.
2. Ilmu satu2nya perantaraan untuk membezakan perkara2 syar3ie dan perkara yang tidak syar3ie dalam kelakuan2; atau membezakan halal daripada haram dalam urusan2 seharian dan benda yang digunapakai; atau mengenali benda yang disunatkan dengan bid3ah dalam ibadah; atau perkara terpuji dengan terkeji dalam akhlak dan tatacara, ilmulah yang menjadi teknik dan formula mengenali kesemua ini.
3. Ilmu satu2nya cara untuk kita dapat meletakkan kewajipan taklif kita mengikut hukum syara3 yang sebenarnya, sama ada harus atau wajib atau fardhu dalam perintah2 -sama ada fardhu itu fardhu ain atau fardhu kifayah, sama ada fardhu yang biasa2 atau fardhu yang muakkad (sangat ditekankan) seperti rukun Islam… ; dan juga dalam perkara tegahan sama ada terlarang secara makruh atau syubuhat padanya, atau haram dan jikalau haram samada haram yang besar atau kecil atau daripada dosa2 besar (alkabair).
4. Ilmu juga selepas itu satu2nya perantaraan untuk menghakimi secara adil individu2 ataupun jemaah2, dan mendasari suatu pendirian dan kelakuan supaya kuat dan selamat, jauh daripada hawa nafsu, meringan2kan atau melampau batas.

[bersambung]

[Kerana apa yang kami tahu/alami/rasai daripada REALITI yang berlaku di kalangan pendokong2 dakwah maka kama TERASA kewajipan untuk menulis blog ini- Renungan Buat Para Pejuang; Nasihat Buat Para Daei; Pedoman Buat Mereka Yg Memilih ‘JalaN InI’, maka apakah mereka itu mendengar peringatan? harapan kami, dengan pencerahan ini, tiada lagi yang ‘taklid’ atau yang ‘kena paksa’ atau yang ‘kena sorok’ dan ‘dilarikan daripada umum’- Gunakanlah Hujjah Ilmu!!]

Advertisements